Την Τετάρτη 27/05/2015 ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον 1ο όροφο του
ξενοδοχείου Centre Square Hotel (Aριστογείτονος 15) επί της πλατείας Βαρβακείου, η παρουσίαση λήξης του έργου Πλατφόρμας Πολιτικής Καινοτομίας.

Η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας αποτελεί ένα έργο που στοχεύει στην ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές. Το έργο προέκυψε μέσα από τη συνεργασία τριών οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών που συνθέτουν και αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους για να ενισχύσουν τον κοινωνικό αντίκτυπο δράσεων για την πολιτική καινοτομία. Κατά το διάστημα Οκτώβριος 2014 – Μάιος 2015 θέσαμε σε πειραματική εφαρμογή σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας καινοτόμες διαδικασίας και εργαλεία, εστιάζοντας στον επαναπροσδιορισμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.

Η SciFY συμμετειχε στο έργο ως εταίρος, με τη δημιουργία του Active Commons, ενός ανοιχτού εργαλείο διατοπικής δικτύωσης και συνεργασίας ομάδων πολιτών.

Το Αctive Commons είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει άτομα και ομάδες να δικτυωθούν και να δράσουν για έναν κοινό σκοπό. Αναπτύχθηκε με τη συνεργασία των μη κερδοσκοπικών οργανισμών Culture Polis, Place Identity
και Scify στο πλαίσιο του έργου Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας και την συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», ενώ παράλληλα χρηματοδοτήθηκε από εφαρμογές συμμετοχικής χρηματοδότησης και δωρεές πολιτών προς το εγχείρημα Πολιτεία 2.0
Το active commons υποστηρίζει την δημιουργία τοπικών ομάδων δράσης, την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των πόλεων και την άμεση και ανοιχτή ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και τα αποτελέσματα τους. Βασίζεται πάνω σε κώδικα ανοιχτού λογισμικού που αναπτύχθηκε από τη SciFY.

Χρησιμοποιείται από εγχειρήματα που αναπτύσσονται μέσα από διατοπικές κοινότητες σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο όπως το Imagine the City, ένα δίκτυο πολιτών στην Ελλάδα και το Actors of Urban Change σε 10 ευρωπαϊκές πόλεις.

 

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.