VoluntEasy

VoluntEasy

VoluntEasy

Σύστημα Αξιοποίησης Εθελοντών: Ένας βοηθός, για αυτούς που προσφέρουν στην κοινωνία….

Οι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η προσφορά των εθελοντών αλλά και πόσο δύσκολο να τους αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά. Όλοι επενδύουμε πολύ χρόνο και προσπάθεια, και ποτέ δεν είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Θέλουμε να μπορούμε να:

 • Βελτιστοποιήσουμε τη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης σε δράσεις
 • Αξιοποιήσουμε τους εθελοντές αποτελεσματικά
 • Κρατάμε στοιχεία των εθελοντών και της δράσης τους
 • Τους αξιολογούμε και να μαθαίνουμε τι πιστεύουν για εμάς
 • Συντονίζουμε τις δράσεις διαφόρων οργανωτικών επιπέδων
 • Επιβλέπουμε τις διαδικασίες σε κεντρικό επίπεδο 

Ε, λοιπόν,δημιουργούμε μια πλατφόρμα αξιοποίησης εθελοντών.

Και να την προσφέρουμε σε όλους δωρεάν, ως λογισμικό ανοικτού κώδικα. Για να μπορούν όλοι οι φορείς να αξιοποιούν τους εθελοντές τους καλύτερα.

Για να το πετύχουμε, πήραμε προδιαγραφές από πολλούς οργανισμούς (έναν μεγάλο Δήμο και 5 ΜΚΟ), ώστε ακόμα και η πρώτη υλοποίηση να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.

Και πολύ σύντομα, αυτό θα είναι έτοιμο για όλους.

 

Τι είναι

Μία πλατφόρμα που βοηθάει τη διαχείριση των εθελοντών από τη στιγμή που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και την ανάθεσή τους σε δράσεις.

 

VoluntEasy Presentation - GR - Διαγραμ.png

Ενδεικτικά, το VoluntEasy προσφέρει…

 • Καταγραφή διαδικασίας συνεντεύξεων και επιλογής
 • Παρακολούθηση ιστορικού εθελοντή
 • Αναζήτηση εθελοντών βάσει χαρακτηριστικών τους για καλύτερη αξιοποίησή τους
 • Υποστήριξη πολλών δράσεων/ οργανωτικών μονάδων
 • Αυτόματη ενημέρωση των υπεύθυνων των οργανικών μονάδων

και πολλά ακόμα…… 

Για ποιον είναι

 

Το VoluntΕasy απευθύνεται:

 • Σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
 • Σε ιδρύματα
 • Σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα έχει εθελοντές ή θέλει να έχει καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων του

Αποτελέσματα

Το έργο είναι σε εξέλιξη. Όμως αναπτύσσεται για τον Δήμο της Αθήνας και για έναν μεγάλο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό στην Ελλάδα, και θα είναι έτοιμο πολύ σύντομα. Οπότε προσδοκούμε ότι μόνο από την πρώτη φάση υλοποίησης:

 • δύο μεγάλοι οργανισμοί σε διαφορετικούς κλάδους θα αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τους εθελοντές τους, και θα αποτελέσουν επιτυχημένα use cases
 • εκατοντάδες εθελοντές θα ενεργοποιηθούν πολύ πιο αποτελεσματικά
 • το έργο θα δοθεί δωρεάν για χρήση από όλους ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.