DemocracIT

DemocracIT

DemocracIT

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένας πλούτος δεδομένων που προκύπτουν από τη δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων. Αυτό το είδος της διαβούλευσης επιτρέπει στους πολίτες να εκφράσουν απόψεις, προτάσεις, επιχειρήματα, διαφωνίες που σχετίζονται με την εν εξελίξει νομοθεσία. Ωστόσο, το σημερινό σύστημα διαβούλευσης και οι υποδομές του αποθαρρύνουν τους πολίτες από το να συμμετάσχουν, αλλά και δεν προσφέρει στους αναλυτές και στους διαμορφωτές της πολιτικής εργαλεία για να αξιοποιήσουν τη συμμετοχή των πολιτών. Τέλος, δεν υπάρχει άμεσος τρόπος για να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος της διαβούλευσης στη σύνταξη του τελικού νόμου.

Με το DemocracIT δίνουμε δύναμη στους πολίτες, και χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία στους διαμορφωτές της πολιτικής:

Δύναμη στους πολίτες

Τι πετυχαίνουμε; Πώς;
Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών
 • Εκπαιδευτικά εργαστήρια πολιτών

 • Διαγωνισμοί επιβράβευσης ενεργών χρηστών
Ενισχύουμε τη γόνιμη διαβούλευση

Εύχρηστα εργαλεία για να:

 • Επικροτούμε / απορρίπτουμε και συζητάμε οργανωμένα...

 • ...πάνω σε συγκεκριμένα σημεία του κειμένου
Αποτιμούμε τον αντίκτυπο των σχολίων
 • Ελέγχουμε αν οι παρατηρήσεις ενσωματώθηκαν στο νόμο...

 • ...ή όχι 

 

Αποτελεσματική διαμόρφωση πολιτικής

Τι πετυχαίνουμε; Πώς;

Αποδοτική διαβούλευση

 • Γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων

 • Εύκολος, σαφής εντοπισμός προβλημάτων

Έξυπνα εργαλεία για:

 • ανάλυση και οργάνωση των σχολίων της διαβούλευσης...

 • ...με τρόπο κατανοητό και αξιοποιήσιμο

 

Διαμορφώνουμε το μέλλον μας

DemocracIT logo

 

Το πρόβλημα

 

DemocracIT logo

Στην Ελλάδα οι πολίτες εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με τις πολιτικές και τα νομοσχέδια, στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης (ΑΔ). Η ΑΔ μπορεί να είναι βασικός τρόπος συμμετοχής των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία: με τον τρόπο αυτό υποδεικνύουν προβλήματα, προτείνουν βελτιώσεις και προασπίζονται δικαιώματα που απειλούνται από τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία ή το σχεδιασμό πολιτικής.  Μέχρι τα μέσα του 2014, πάνω από 440 νομοσχέδια είχαν τεθεί σε ΑΔ, αλλά η συμμετοχή πολιτών ήταν μειωμένη. Γιατί;

Η Ανοικτή Διαβούλευση

 • Ξεκίνησε το 2010
 • Πάνω από 440 νομοσχέδια έχουν τεθεί σε ΑΔ (2014)
 • Μικρή η συμμετοχή και σταδιακά μειώνεται
 • Πολύ μικρή η διάρκειά της (Μέσος όρος: 17 ημέρες) 

Η άποψη των πολιτών. Έρευνα έχει δείξει ότι:

 • Η εκτιμώμενη αξία της ΑΔ είναι πολύ υψηλή
 • Δυσκολεύονται να σχολιάσουν αποτελεσματικά: αδόμητος διάλογος / σχολιασμός
 • Δεν πιστεύουν ότι αξιοποιούνται τα σχόλια

Οι δυσκολίες των αναλυτών 

 • Δεν υπάρχουν εργαλεία ανάλυσης
 • Δύσκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων

Αυτό θέλουμε να αλλάξει. Και καινοτομούμε με το project DemocracIT.

Όραμα

Με το έργο DemocracIT φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε μια κοινότητα και μια τεχνολογική πληροφορική υποδομή που θα επιτρέψουν τη δημιουργική συμμετοχή και τη χρήση των δεδομένων της δημόσιας διαβούλευσης, ώστε:

 • Όλοι οι πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους εύχρηστα, φιλικά εργαλεία για να συμβάλλουν γόνιμα στην ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης - ακόμα και μετά το “επίσημο” τέλος της.
 • Να αυξηθεί η επιρροή των παρατηρήσεων των πολιτών στη χάραξη πολιτικής.
 • Να διευκολυνθεί ο νομοθέτης στην αποτελεσματική αξιοποίηση χρήσιμων πληροφοριών που “κρύβονται” στον όγκο των σχολίων.
 • Να μετρηθεί ο αντίκτυπος των διαβουλεύσεων στη νομοθετική διαδικασία.

Το DemocracIT στοχεύει στην συντεταγμένη έκφραση της γνώμης των πολιτών σε οποιαδήποτε κατηγορία ή ομάδα κι αν ανήκουν. Στην ανάδειξη των αντιρρήσεων, των προτάσεων και των επιχειρημάτων τους. Στην ενεργοποίησή τους για μια ουσιαστική συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου πριν αυτό γίνει νόμος.

 DemocracIT logo

Για ποιον είναι

Το DemocracIT απευθύνεται

 • σε όσους παράγουν / σχεδιάζουν / χαράζουν πολιτική. Ακόμα περισσότερο απευθύνεται στους πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν / συμβάλουν δημιουργικά στη διαμόρφωση της πολιτικής, να προτείνουν, να διαφωνήσουν.
 • σε όσους ελέγχουν τους προηγούμενους - δημοσιογράφους, αντιπολίτευση και απλούς πολίτες ή ομάδες πολιτών.
 • σε όσους μελετούν τα πεπραγμένα των προηγούμενων και τις σχέσεις τους.
 • σε όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών στη παραγωγή της πολιτικής και να προάγουν τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή.

Tι είναι

  

Το DemocracIT πιο συγκεκριμένα είναι:

 1. Μια ανοιχτού κώδικα, επεκτάσιμη συνεργατική πλατφόρμα σχολιασμού και επισημειώσεων που επιτρέπει στους χρήστες:
  • Στο νομοσχέδιο να υποδείξουν
   • αόριστες εκφράσεις
   • προβληματικές αναφορές σε νόμους
   • νομικές αντιφάσεις
   • υπερβολικού μεγέθους παραγράφους που ενσωματώνουν άσχετες μεταξύ τους ή με το νομοσχέδιο διατάξεις (αδιαφάνεια)
   • τη χρήση απλούστερης δομής και πιο κατανοητών νομικών εκφράσεων
  • Στα σχόλια
   • να επισημάνουν τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά μιας διάταξης
   • εκφράσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τα επιχειρήματα
   • να απαντήσουν σε σχόλια άλλων με δομημένο τρόπο
   • να συνεχίζουν τη συζήτηση και μετά το κλείσιμο του κύκλου διαβούλευσης
    • Όλα τα δεδομένα σχολιασμού της πλατφόρμας θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα ως δημόσια, ανοιχτά δεδομένα.
    • Η διαδικασία του σχολιασμού θα ενθαρρυνθεί μέσω μιας προσέγγισης παιχνιδοποίησης (gamification), έτσι ώστε να είναι ευχάριστος και ενδιαφέρων ο σχολιασμός για τους χρήστες.
    • Η διεπαφή χρήστη (Interface & User experience) θα σχεδιαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή φιλικότητα.
    • Θα υλοποιηθούν διαδοχικές εκδόσεις του συστήματος ώστε να συγκλίνουμε σε μια μετρήσιμα χρηστική και αποτελεσματική πλατφόρμα.
 2. Ένα σύστημα ανάλυσης των δεδομένων της διαβούλευσης που θα ενσωματώσει (μετά από αξιολόγηση) τις εξής λειτουργίες:
  • εντοπισμός θεμάτων και υποθεμάτων στα σχόλια της διαβούλευσης και ομαδοποίησή τους.
  • εντοπισμός και οπτικοποίηση (ποσοστό θετικής / αρνητικής φόρτισης) βασικών όψεων της διαβούλευσης. Ως όψη της διαβούλευσης ορίζουμε έναν όρο που φαίνεται να είναι σημαντικός στα σχόλια των χρηστών, που περιστοιχίζεται δηλαδή από συναισθηματικά φορτισμένο περιεχόμενο.
  • εντοπισμός και προβολή αναφορών σε συγκεκριμένους νόμους (σύνδεση με ΦΕΚ).
  • ανά άρθρο αυτόματη εξαγωγή περιλήψεων από το σύνολο της διαβούλευσης.
  • εντοπισμός και αντιπαράθεση τμημάτων κειμένου μεταξύ νομοσχεδίου και τελικού νόμου.
 • Η αρχιτεκτονική του συστήματος ανάλυσης θα είναι επεκτάσιμη.
 • Η αρχιτεκτονική της οπτικοποίησης θα επιτρέπει να εφαρμοστεί μία πληθώρα αναλύσεων, εφαρμογών και αναφορών πάνω στα δεδομένα επισημειώσεων και θα επιτρέπει το συνδυασμό οπτικοποιήσεων σε ροές εργασίας (workflows). Κάθε ροή εργασίες θα υποστηρίζει μία διαφορετική πραγματική απαίτηση στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης.
 • Για την ανάπτυξη της υποδομής θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία αιχμής και εφαρμοσμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ήδη αξιοποιηθεί σε σχετικά με το DemocracIT έργα, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της ροής των πληροφοριών και να παραχθεί πρακτικά εκμεταλλεύσιμη γνώση από τα αδόμητα δεδομένα.
 • Ο σχεδιασμός του συστήματος θα επιτρέπει την προσαρμογή και επαναχρησιμοποίησή του σε οποιαδήποτε μορφής διαδικασία δημόσιας ή ιδιωτικής διαβούλευσης (και σε άλλες γλώσσες).
 • Θα δημιουργηθεί και θα διατεθεί ελεύθερα εκπαιδευτικό υλικό και τεκμηρίωση / εγχειρίδια χρήσης.
 • Σημαντικό βάρος θα δοθεί στη δημιουργία κοινότητας προγραμματιστών που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν περαιτέρω τα εργαλεία και κοινότητας ενδιαφερομένων ειδικών και πολιτών για την ενδυνάμωση της αρχικής υποδομής. Θα ενθαρρυνθούν διαδικασίες crowdsourcing για την ομαλή και αποτελεσματική πρακτική λειτουργία του συστήματος.
 • Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με αντίστοιχες υφιστάμενες προσπάθειες ή κοινότητες σε όλο τον κόσμο και η επικοινωνία ή και διασύνδεση του συστήματος με υπάρχοντα έργα (πχ. opengov.gr, capacity4dev.eu).

Συνεργάτες

  

Οι συνεργάτες μας στο έργο:

Harokopio University

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ανάλυση συναισθήματος, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων

Place Indentity logo 

Place Identity 

Οργάνωση-ενεργοποίηση κοινοτήτων, Προδιαγραφές, Σενάρια χρήσης, Αξιολόγηση, Επαφές με ανθρώπους-κλειδιά

Επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή:

 • Αθανασία Ρουτζούνη - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Χριστόφορος Κόρακας - Σύμβουλος Επιχειρήσεων Πληροφορικής, Εμπειρογνώμονας σε θέματα διαδικτυακών εφαρμογών διαβούλευσης, διαχείρισης γνώσης, συνεργασίας και διαφάνειας στη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Συνεργασία σε τρίτες χώρες – EuropeAid, υπεύθυνος έργου για τη διαδικτυακή πλατφόρμα capacity4dev.eu.

Το μέλλον

Στις μελλοντικές προοπτικές του DemocracIT εντάσσεται η συγκέντρωση δεδομένων για τη δημιουργία ενός σώματος γνώσης σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση στην Ελλάδα. Στη συμβολή της συγγραφής της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας. Στην μελλοντική επέκταση της χρήσης και υιοθέτησης του DemocracΙT στις αντίστοιχες δημόσιες διαβουλεύσεις άλλων χωρών, σε διαβουλεύσεις που κινούνται σε υπερεθνικό επίπεδο, τοπικό επίπεδο ή αναφέρονται σε ειδικά θέματα, ακόμα και σε “ιδιωτικές” διαβουλεύσεις.

Αποτελέσματα

Άμεσος Αντίκτυπος: 1800+ Ωφελούμενοι

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και να συμμετέχετε στη νομοθετική διαδικασία εκφράζοντας ελεύθερα τη γνώμη σας. 

Διοργανώσαμε και συμμετείχαμε σε δράσεις για τη προώθηση του έργου και για διεθνή δικτύωση.

Μερικές από τις δράσεις μας είναι:

 • Η παρουσίαση του  DemocracIT στην εκπομπή <<Κάρτα Μέλους>> στο κανάλι της βουλής 
 • Η παρουσίαση του έργου στο Industry Disruptors Conference.
 •  Άνθρωποι από δημόσιους φορείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συνεργασία του DemocracIT με το OpenGov
 • Το DemocracΙΤ επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο eDemocracy Conference: Στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας όπου και η παρουσιάσή του έτυχε είχε μεγάλης αποδοχής από το κοινό.
 • Παρουσιάσαμε τη δράση μας στην εκπομπή Διπλή Ματιά της ΕΡΤ Α.Ε όπου συζητήσαμε για τις ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις και τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα μας.
 • Συμμετείχαμε με μεγάλη επιτυχία στο συνέδριο της Fosscomm
 • Το έργο μας αναφέρθηκε σε άρθρο της Καθημερινής.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 3 workshops, ενώ συνδιοργανώσαμε  με το Δίκτυο Απασχόλησης Και Κοινωνικής Μέριμνας, το Δήμο Κορυδαλλού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την  Ημερίδα με θέμα: “Συμμετοχική Δημοκρατία και Χάραξη Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο - Μια Σύγχρονη Πρόκληση”, όπου παρουσιάστηκαν οι  καλές πρακτικές των έργων που υλοποιούν οι παραπάνω φορείς στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες», προωθώντας τη συμμετοχική δημοκρατία μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών.  Την εκδήλωση παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων, ενώ αξίζει να αναφερθεί η συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον των  μαθητών Λυκείου της περιοχής, που συνετέλεσαν στη δημιουργία γόνιμου διαλόγου.

Ταυτότητα Έργου

 • Συνεργάτες: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοPlace Identity 
 • Διάρκεια: 10/2014-04/2016
 • Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

weareallcitizens

Θέλω να στηρίξω αυτό το έργο.

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.