Εκπαιδευτικά Έργα

Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018 Κατηγορία SciFY Academy
Εκπαιδευτικά Έργα

Q4ADHD: Διασφάλισης Ποιότητας των VET
υπηρεσιών & μαθητών με ΔΕΠ-Υ

Διαμόρφωση ενός Ευρωπαικού Πλαισίου για την Διασφάλιση της Ποιότητας για Επαγγελματική
Εκπαίδευση ώστε οι μαθητευόμενοι με ΔΕΠ-Υ να είναι επαγγελματικά εξελίξιμοι.

Μάθετε περισσότερα γι αυτό το έργο εδώ

ICStudy: Μια λύση για μαθητές με προβλήματα όρασης 
(Πιλοτική Έκδοση)

Αναπτύξαμε μία λύση λογισμικού αλλά και υλικού εξοπλισμού και την προσφέραμε
δωρεάν ως Open Source.

Μάθετε περισσότερα γι αυτό το έργο εδώ

EnSoEd (Social Entrepreneurship Εducation): Βοηθάμε τα παιδιά να αλλάξουν
τον κόσμο (σε φάση εξέλιξης)

Δημιουργούμε εκπαιδευτικά μοτίβα για εκπαιδευτικούς και μαθητές ώστε οι νέοι να αναπτύξουν
τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Μάθετε περισσότερα γι αυτό το έργο εδώ

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.