Τι είναι η SciFY;

Η SciFY (www.scify.org) είναι μια βραβευμένη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2012, και σήμερα απασχολεί 6 εργαζόμενους και 10 εθελοντές. Φέρνουμε την κορυφαία τεχνολογία της Πληροφορικής στην καθημερινή ζωή. Δημιουργούμε ανοικτά, ελεύθερα προσβάσιμα, ολοκληρωμένα προϊόντα πληροφορικής και τα διαθέτουμε δωρεάν για να λύσουμε πραγματικά προβλήματα.

Δραστηριοποιούμαστε κυρίως σε πέντε τομείς:

  1. Βοηθητικές τεχνολογίες για AμεA(π.χ. παιχνίδια για τυφλά παιδιά),
  2. Λύσεις ηλεκτρονικής Δημοκρατίας,(ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά),
  3. Οργανωσιακή ευφυία (αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης),
  4. Ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών (εργαλεία για την ενίσχυση της ΚτΠ).
  5. Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Πώς επιφέρουμε κοινωνική αλλαγή στους τομείς αυτούς; α) Δημιουργούμε και προσφέρουμε ελεύθερα τεχνολογικά εργαλεία, β) μοιραζόμαστε τη γνώση και γ) αναπτύσσουμε υποστηρικτικές κοινότητες συνεργαζόμενοι με ερευνητικά κέντρα, Παν/μια, ΜΚΟ, εταιρείες, τελικούς χρήστες.

Ο μέχρι στιγμής αντίκτυπος είναι διπλός: οι άμεσα ωφελούμενοι της SciFY έχουν ξεπεράσει τους 80.000. Ωστόσο, δεδομένου ότι προσφέρουμε λύσεις πληροφορικής, δημιουργούμε υποστηρικτικές κοινότητες και διαχέουμε τη γνώση, ο έμμεσος αντίκτυπος, μολονότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, είναι πολλές φορές μεγαλύτερος: συνήθως ο χρήστης των λύσεών μας εξυπηρετεί εκατοντάδες ή και χιλιάδες τελικούς χρήστες.

Βρείτε μία παρουσίαση της SciFY εδώ, διαβάστε γιατί ξεκινήσαμε τη SciFY εδώ, αλλά και τον ετήσιο απολογισμό του 2016 εδώ.

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.