Υποστήριξη Κοινωνίας Πολιτών

Ομάδες πολιτών αλλάζουν τον κόσμο.
Εμείς τους δίνουμε δωρεάν εργαλεία για να το κάνουν καλύτερα. Πολύ καλύτερα...

Να τι κάνουμε:

Εργαλεία Πληροφορικής για ΜΚΟ (διαχείριση εθελοντών / ωφελούμενων)

Εκπαίδευση - Συμβουλευτική

Έχουμε δημιουργήσει μία σειρά ανοιχτών εργαλείων πληροφορικής για τη διαχείριση εθελοντών και ωφελούμενων τα οποία τα προσφέρουμε και δωρεάν. Δείτε μερικά εδώ:

VoluntAction για τη διαχείριση εθελοντών δείτε εδώ here και 
Benefile για τη διαχείριση ωφελουμένων δείτε εδώ εδώ
City R Us: Μία πιλοτική πλατφόρμα Crowdsourcing για όσους αγαπούν την πόλη. Δείτε το video για το έργο City-R-Us εδώ.

Βοηθάμε ομάδες να αναπτύξουν τις ιδέες τους και οργανώνουμε στοχευμένα σεμινάρια για ΜΚΟ. Δείτε το σεμινάριό μας Visual Storytelling Seminar (εδώ και εδώ) και βρείτε ακόμα περισσότερο δωρεάν υλικό στο Αποθετήριο Γνώσης μας εδώ.

Έργα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Οργανώνουμε Έργα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όπως:
EnSoEd: Ένα πρόγραμμα Erasmus+ για την Καινοτόμα εκπαίδευση δασκάλων σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Fireathon: Ένα κοινωνικά καινοτόμο hackathon για τη δημιουργία νέων λύσεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.