Μέρα "πληρωμής"

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

FeIRd το λέμε. “Μα όνομα είναι αυτό;” θα πεις. Η συσκευή αυτή είναι όμως παιδί μας. Εργαστήκαμε αρκετό καιρό για να γεννηθεί. Πολλοί άνθρωποι, μαζί. Για να μπορέσουμε να δώσουμε σε συνανθρώπους μας με κινητικές αναπηρίες λίγη περισσότερη ανεξαρτησία.

Μας πίστεψαν οι άνθρωποι του elpis, του Ιδρύματος Μποδοσάκη και ο κ. Α.Κ. και μας στήριξαν οικονομικά. Έτσι καταφέραμε να το μεγαλώσουμε λίγο ακόμα. Και τη Δευτέρα που μας πέρασε, επιτέλους αρχίσαμε να «πληρωνόμαστε»για αυτή τη δουλειά: εισπράξαμε τα πρώτα “Ευχαριστούμε”, τα πρώτα “Καλή συνέχεια βρε παιδιά”. Ήταν η ώρα της παράδοσης των πρώτων FeIRd σε αυτούς που τα έχουν πράγματι ανάγκη.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, πήγαμε στην ΕΛΕΠΑΠ. Εκεί που κάθε μέρα, εδώ και πάνω από 75 χρόνια, ειδικοί επαγγελματίες στηρίζουν χιλιάδες οικογένειες και μεριμνούν για τη λειτουργική αποκατάσταση των παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες. Εκείνη τη μέρα, ένα κομμάτι αυτού του παζλ ήμασταν κι εμείς: η SciFY, και από το elpis η κα Φαίη Κουτζούκου και ο κ. Άγγελος Κακάβας. Μιλήσαμε, γνωρίσαμε λίγο καλύτερα τους ανθρώπους και τους χώρους της ΕΛΕΠΑΠ. Γνωρίσαμε την κα Αθηνά Παλιγγίνη, Γενική Διευθύντρια τους ΕΛΕΠΑΠ.

Q4ADHD

Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016

Η πρόκληση

“Διασφάλιση της ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης μαθητών με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)”

Στην Ευρώπη, πρόσφατες εκτιμήσεις απαριθμούν τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) σε 15 εκ. (EC2012) και περίπου το 5% των ηλικιών ≤18 του πληθυσμού να πάσχουν από Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας - ΔΕΠ-Υ (DSM-5®,2015). Μια διεθνής μελέτη υποστηρίζει ότι 50-60% των παιδιών και των εφήβων με ΔΕΠ-Υ θα συνεχίσουν να έχουν ΔΕΠ-Υ ως ενήλικες (Childhood predictors of adult ADHD, Lara Carmen, 2009).

Το project “Διασφάλιση ποιότητας σε Επαγγελματική Εκπαίδευση για μαθητευόμενους με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα” έχει αναγνωρίσει τα ακόλουθα προβλήματα:

 • Περιορισμένη πρόσβαση σε πρώιμη και ακριβή διάγνωση της ΔΕΠ-Υ (στα σχολεία, στους χώρους εργασίας)
 • Γενικά αυτές οι διαταραχές δεν αντιμετωπίζονται με μία δια βίου μαθησιακή προσέγγιση: από το νηπιαγωγείο σε Επαγγελματική Εκπαίδευση  και εκπαίδευση για ενήλικες.
 • Περιορισμένος αριθμός ειδικευμένου προσωπικού για ενσωμάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Έλλειψη Κρατικών Εκπαιδευτικών Προτύπων (SES) για παιδιά με SEN σε όλες τις Ευρωπαικές Χώρες, παρόλο που νέα εκπαιδευτικά στάνταρντς είναι υπό διαμόρφωση.
 • Μειωμένη αναγνωρισιμότητα για το “τι είναι ΔΕΠ-Υ” καθώς και για τις υπάρχουσες ευκαιρίες υποστήριξης των μαθητευόμενων με ΔΕΠ-Υ και των οικογενειών τους. Οι πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι ειδικοί και οι επαγγελματίες πρέπει να είναι πιο ενεργοί στο να παρουσιάζουν αυτές τις διαταραχές και να διαμοιράζουν πληροφορίες αναφορικά με ευκαιρίες υποστήριξης σε διαφορετικές χώρες.

Η κύρια συνέπεια αυτών των προβλημάτων είναι ότι οι μαθητευόμενοι με ΔΕΠ-Υ πολύ συχνά αφήνουν το σχολείο με λίγα προσόντα και τείνουν να είναι άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί.

Σκοπός και Στόχος του Project

 

“Διαμόρφωση ενός Ευρωπαικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας για Επαγγελματική Εκπαίδευση (VET) και υποστηρικτικών εργαλείων για τους παρόχους VET στο να βελτιώσουν το VET. Διασφάλιση ότι οι μαθητευόμενοι με ΔΕΠ-Υ θα τύχουν ποιοτικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να είναι επαγγελματικά εξελίξιμοι.”

Οι κύριες προτεραιότητες αυτού του project είναι:
- Να προωθήσουν μία Επαγγελματική Εκπαίδευση που θα απευθύνεται σε περισσότερους μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ, προκειμένου να μειωθούν οι ανομοιομορφίες σε αποτελέσματα εκμάθησης, να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης των αποφοιτούντων και να ενδυναμωθούν τα ποσοστά συμπλήρωσης των Επαγγελματικών Εκπαιδεύσεων VET.
- Να διαμορφωθούν μηχανισμοί και εργαλεία Διασφάλισης Ποιότητας σε VET προγράμματα για μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ, εγκαθιδρύοντας συγκεκριμένα μέτρα για σχεδιασμό, εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση της παραδοτέας εκπαίδευσης.
- Να υποστηριχθεί το επαγγελματικό περιβάλλον των VET οργανισμών, και ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτές, παρέχοντάς τους παραδείγματα με βέλτιστες πρακτικές και νέες εργασιακές μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν.

Συνεργασίες

Το  project φέρνει κοντά 8 συνεργάτες από 5 Ευρωπαϊκές Χώρες, διαμορφώνοντας μία διεθνική συνεργασία με ισορροπημένη γεωγραφική αντιπροσώπευση της περιοχής  Erasmus+ και με ποιοτική αντιπροσώπευση για τη Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, η Συνεργασία αποτελείται από οργανισμούς που έχουν συμπληρωματικές ικανότητες: Οργανισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύλλογοι διδασκόντων, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικοί ΜΚΟ και πάροχοι Επαγγελματική Εκπαίδευσης VET για μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ.

Partners Country
Sofia University Βουλγαρία
Effebi Association Ιταλία
UNINETTUNO Ιταλία
Folkuniversitetet Σουηδία
NART- National Association of Resource Teachers Βουλγαρία
FTF- FORO Tecnico de Formacion Ισπανία
SCIFY- Science for You Ελλάδα
DIMITRA- Dimitra Education & Consulting S.A Ελλάδα

Μεθοδολογία και κύρια σημεία αποτελεσμάτων

Από το ξεκίνημα του project οι συνεργάτες καθόρισαν τις συμπαγείς στρατηγικές μεθοδολογίας και προσεγγίσεων για να διαμοιράσουν βέλτιστες πρακτικές EQAVET σε επαγγελματικές εκπαιδεύσεις VET, που απευθύνονται σε μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ. Οι συνεργάτες διαμόρφωσαν τα περιεχόμενα του Πλαισίου: δείκτες διασφάλισης ποιότητας, online εργαλείο αξιολόγησης και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του. Το επόμενο βήμα ήταν να καθοριστούν τα εργαλεία για παρόχους Εκπαίδευσης σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ, συμπεριλαμβανομένων έτοιμων προς χρήση εργαλείων για την ενίσχυση της ποιότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που απευθύνονται σε μαθητές με ΔΕΠ-Υ.

Χρηματοδότηση

Το project χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ PROGRAMME - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Strategic Partnerships for vocational education and training, AGREEMENT NUMBER – 2016-1-BG01-KA202-023714

 
EU flag-Erasmus

Αντίκτυπος

 Το project κατάφερε να:

 • θέσει τη Διασφάλιση Ποιότητας και μια ανοικτή προσέγγιση στην ατζέντα των παρόχων εκπαίδευσης
 • δώσει σε παρόχους VET ένα συμπαγές εργαλείο για να υποστηρίξει την εφαρμογή και βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας εντός των οργανισμών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητευόμενους με ΔΕΠ-Υ. (Tools4ADHD.eu)
 • υποστηρίξει μια πιο συστημική προσέγγιση για ποιότητα εντός της VET
 • δημιουργήσει την αίσθηση ιδιοκτησίας αναφορικά με τα αποτελέσματα του έργου στα κοινά ενδιαφέροντος. Αυτό θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στο μέλλον.

 Όλα τα αποτελέσματα είναι ήδη ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους.
 Επισκεφτείτε Tools4ADHD.eu για να βρείτε:

 • Μια συλλογή από βέλτιστες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν από 6 χώρες της ΕΕ.
 • Ένα Online Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης, για να βοηθήσουν τους παρόχους VET να ελέγξουν κατά πόσο προσβάσιμοι είναι προς τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ. (link)

 Το εργαλείο προσφέρει κατάλληλους γράφους (spider graphs) για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την κατάλληλη ανατροφοδότηση βάσει των αποτελεσμάτων σας.

 • Ένα Γλωσσάρι σχετικά με το ΔΕΠ-Υ και προσβάσιμη εκπαίδευση σε 6 γλώσσες. (link)
 • Δείκτες ποιότητας για τους παρόχους VET για τους εκπαιδευόμενους με ΔΕΠ-Υ. (link)

Για περισσότερα νέα σχετικά με το έργο μείνετε συντονισμένοι μέσω της σελίδας στο Facebook της SciFY και του έργου!

Ταυτότητα Έργου

 • Συνεργάτες: Sofia University (Βουλγαρία), Effebi Association (Ιταλία), UNINETTUNO (Ιταλία), Folkuniversitetet (Σουηδία), NART- National Association of Resource Teachers (Βουλγαρία), FTF- FORO Tecnico de Formacion (Ισπανία), SCIFY- Science for You (Ελλάδα), DIMITRA- Dimitra Education & Consulting S.A (Ελλάδα)
 • Διάρκεια: 09/2016-08/2018
 • Χρηματοδότηση: Το project χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ PROGRAMME - KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Strategic Partnerships for vocational education and training, AGREEMENT NUMBER – 2016-1-BG01-KA202-023714

8th SciFY Academy "Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Σήμερα" 
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στις 19.00 @ INNOVATHENS

"Λύσεις για την Αναπηρία"

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στις 19.00, η SciFY και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων -INNOVATHENS σας προσκαλούν στην 8η SciFY Academy με θέμα: “Οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Σήμερα “Λύσεις για την Αναπηρία" με την επιστημονική υποστήριξη της ΕΕΕΥΤ. Η SciFY Academy είναι μία ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο σειρά παρουσιάσεων, από τo μη-κερδοσκοπικό οργανισμό SciFY, για την ελεύθερη διάχυση της γνώσης.

Αυτό το μήνα ο κ. Γιώργος Κουρουπέτρογλου, επικεφαλής του Εργαστηρίου Προσβασιμότητας & Τεχνολογιών Φωνής, υπεύθυνος της Μονάδας Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ αλλά και Διευθυντής του Τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος του Τμήματος Πληροφορικής, μαζί με την κα. Καλλιόπη Λάππα, Εργοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και Επιστημονικός Συνεργάτης για τη οργάνωση και λειτουργία χώρων  Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» και στη ΜΑΦ του Γ.Ν. «Ευαγγελισμός», θα μας εισάγουν στο χώρο των υποστηρικτικών τεχνολογιών. Στο 1ο τμήμα της εκδήλωσης “Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία” ο κ Γιώργος Κουρουπέτρογλου θα παρουσιάσει τον διττό ρόλο των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής ως μέσα αντιμετώπισης της αναπηρίας αλλά και ως μέσα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, τη σχέση τους με την Καθολική Σχεδίαση και τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής χωρίς κόστος. Στο 2ο τμήμα “Υποστηρικτικές Τεχνολογίες  στην καθημερινή ζωή των Ατόμων με Αναπηρία” η κα. Καλλιόπη Λάππα θα μιλήσει για τους τομείς εφαρμογής των υποστηρικτικών τεχνολογιών στην καθημερινότητα, πότε και τι αξιολογούμε, πως διαρθρώνεται η παρέμβαση, ποια είναι η ομάδα ειδικών υποστηρικτικής τεχνολογίας και τι γίνεται στον Ελλαδικό χώρο.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει υλικό και λογισμικό για άτομα με: απώλεια όρασης, ακοής, κινητικές  αναπηρίες ή αναπηρίες λόγου. Όπως πάντα η εκδήλωση θα έχει πρακτικό προσανατολισμό και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις κοινού (Q&A).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σε οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με την αναπηρία και τις υποστηρικτικές τεχνολογίες, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και επαγγελματίες στον χώρο της αναπηρίας. Επίσης σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών Ειδικής Αγωγής, Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Θετικών Επιστημών, ειδησεογραφικά και ενημερωτικά sites, και φυσικά σε όσους θέλουν να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις υποστηρικτικές τεχνολογίες. 

Θα προηγηθεί μία δεκάλεπτη mini-παρουσίαση, με θέμα ….Sh, it’s a secret!

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης (ηλεκτρονικά)
Είσοδος ελεύθερη - Δηλώσεις συμμετοχής: http://go.scify.gr/sfacIN08Tickets
Facebook Event: http://go.scify.gr/sfacIN08FBEvent
Πρόγραμμα εκδήλωσης: http://go.scify.gr/sfacIN08Progr
Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: http://go.scify.gr/sfacIN08PR
Περισσότερες πληροφορίες για τους ομιλητές:http://go.scify.gr/sfacIN08Speakers

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δέσποινα Χαλβατζή, M: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., T: 211 400 4192
Περισσότερες πληροφορίες για τη SciFY: www.scify.org 

Διοργανωτές:

Με την επιστημονική υποστήριξη της: Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Υποστηρικτικής ΤεχνολογίαςEEEYT logo

 

Μέρα "πληρωμής"

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

FeIRd το λέμε. “Μα όνομα είναι αυτό;” θα πεις. Η συσκευή αυτή είναι όμως παιδί μας. Εργαστήκαμε αρκετό καιρό για να γεννηθεί. Πολλοί άνθρωποι, μαζί. Για να μπορέσουμε να δώσουμε σε συνανθρώπους μας με κινητικές αναπηρίες λίγη περισσότερη ανεξαρτησία.

Μας πίστεψαν οι άνθρωποι του elpis, του Ιδρύματος Μποδοσάκη και ο κ. Α.Κ. και μας στήριξαν οικονομικά. Έτσι καταφέραμε να το μεγαλώσουμε λίγο ακόμα. Και τη Δευτέρα που μας πέρασε, επιτέλους αρχίσαμε να «πληρωνόμαστε»για αυτή τη δουλειά: εισπράξαμε τα πρώτα “Ευχαριστούμε”, τα πρώτα “Καλή συνέχεια βρε παιδιά”. Ήταν η ώρα της παράδοσης των πρώτων FeIRd σε αυτούς που τα έχουν πράγματι ανάγκη.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, πήγαμε στην ΕΛΕΠΑΠ. Εκεί που κάθε μέρα, εδώ και πάνω από 75 χρόνια, ειδικοί επαγγελματίες στηρίζουν χιλιάδες οικογένειες και μεριμνούν για τη λειτουργική αποκατάσταση των παιδιών με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες. Εκείνη τη μέρα, ένα κομμάτι αυτού του παζλ ήμασταν κι εμείς: η SciFY, και από το elpis η κα Φαίη Κουτζούκου και ο κ. Άγγελος Κακάβας. Μιλήσαμε, γνωρίσαμε λίγο καλύτερα τους ανθρώπους και τους χώρους της ΕΛΕΠΑΠ. Γνωρίσαμε την κα Αθηνά Παλιγγίνη, Γενική Διευθύντρια τους ΕΛΕΠΑΠ.

FeIRd

Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου 2014

 

FeIRd

Ενισχύουμε την αυτονομία των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα.                                                                                               

Αλλάζουμε κανάλι στην τηλεόραση, δυναμώνουμε την ένταση στο ηχοσύστημα, ενεργοποιούμε το κλιματιστικό….
Απλές, καθημερινές ενέργειες, που δεν τις σκεφτόμαστε καν. Σωστά;
Όχι ακριβώς. Όχι αν έχεις κινητικά προβλήματα.
Ενέργειες που για τους περισσότερους από εμάς είναι τόσο απλές και αυτονόητες, για αυτούς τους συνανθρώπους μας είναι πολύ δύσκολες, περιορίζοντας έτσι την αυτοεξυπηρέτησή τους και την αυτονομία τους. 


Για αυτό δημιουργήσαμε το FeIRd
Μία συσκευή “σαν joystick”, ειδικά σχεδιασμένη για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν καθημερινές οικιακές συσκευές από μόνοι τους:

 • Nα βλέπουν τηλεόραση (αλλάζοντας κανάλι ή αυξομειώνοντας την ένταση του ήχου).
 • Να ακούνε μουσική από το στερεοφωνικό.
 • Να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.

Για να νιώσουν και να γίνουν λίγο πιο ανεξάρτητοι.

 

Τι είναι

To FeIRd (For every InfraRed device) είναι μία συσκευή που δίνει τη δυνατότητα ελέγχου οικιακών συσκευών σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή αναπήρους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δάκτυλά τους.

 • Η συσκευή: Αποτελείται από ένα μεγάλο μοχλό (joystick), συνδεδεμένο κατάλληλα με ένα τηλεκοντρόλ (universal remote control) που λειτουργεί μέσω υπέρυθρων ακτίνων (IR).

 • Τι κάνει: Μέσω του FeIRd  ελέγχεται εύκολα η λειτουργία κάθε είδους οικιακών συσκευών που μπορούν να δεχτούν εντολές από θύρα IR όπως, για παράδειγμα, η τηλεόραση, το κλιματιστικό και το στερεοφωνικό.

 • Πώς λειτουργεί: Έχει απλή λειτουργία, καθώς αποτελείται από ένα μοχλό με σταυροειδή κίνηση και τρία μεγάλα κουμπιά. Για τη χρήση του δεν απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και με το πόδι. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δάκτυλά τους ή να κάνουν λεπτούς χειρισμούς με αυτά να ελέγχουν μόνοι τους τις οικιακές τους συσκευές.

 • Πώς ρυθμίζεται: Μπορεί να “εκπαιδευτεί” εύκολα σε 10 δευτερόλεπτα στην επικοινωνία με νέες συσκευές, και να αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. Για να είναι έτοιμο για χρήση.

Αλλά είναι και κάτι παραπάνω: Open Hardware

Όπως γίνεται σε όλα τα έργα της SciFY, θα διαθέσουμε δωρεάν τον κατάλογο των υλικών/εργαλείων που χρειάζονται, τις πηγές για την προμήθειά τους μαζί με στοιχεία κόστους, ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια και αναλυτικές οδηγίες και videos για κατασκευή/συναρμολόγηση της συσκευής FeIRd.
Και θα μοιραζόμαστε τη νέα γνώση που θα προκύπτει από αυτό.
Ένα έργο open harware για μπορούν όλοι να το φτιάξουν μόνοι τους, να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους, να το εξελίξουν, κ.λπ.
Για να επωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από την προσπάθειά μας.

Για ποιους είναι

Το FeIRd απευθύνεται πρωτίστως:

Σε άτομα που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δάκτυλά τους ή να κάνουν λεπτούς χειρισμούς με αυτά. Για να νιώσουν και να είναι πιο ανεξάρτητοι.
Στους οικείους τους, που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους. Για να μπορούν να περνούν περισσότερο & ποιοτικό χρόνο μαζί τους.

Αλλά και σε:

 • Αντίστοιχους φορείς ΑΜΕΑ.
 • Εταιρείες που θέλουν να εντάξουν παρόμοια προγράμματα στην δράσεις τους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΜΕΑ.
 • Κατασκευαστές οικιακών συσκευών.
 • Χομπίστες.

Όλοι μπορούν να το αξιοποιήσουν, αφού δίνουμε σε όλους την τεχνογνωσία κατασκευής του.

 

Αποτελέσματα

Άμεσος Αντίκτυπος: 100+ Άνθρωποι

 • Σχεδιάσαμε, κατασκευάσαμε και προσφέραμε 100 συσκευές FeIRd δωρεάν σε όσους το έχουν ανάγκη.
 • Χαρίσαμε τις μισές περίπου συσκευές σε ιδιώτες και τις άλλες μισές σε ιδρύματα και νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, για να μπορούν να εξυπηρετούνται πολλοί συνάνθρωποί μας (πολλαπλασιαστικά οφέλη). Ενδεικτικά αναφέρουμε την ΕΛΕΠΑΠ (Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Αγρίνιο, Χανιά), το ΠΙΚΠΑ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών.
Η  μεγαλύτερη  επιβράβευση για εμάς είναι οι ευχαριστήριες επιστολές των φίλων μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Αλέξανδρο ο οποίος πάσχει από τετραπληγία. Η πάθηση αυτή του έχει στερήσει ακόμη και τη δυνατότητα να χειρίζεται το αναπηρικό του αμαξίδιο. Ο Αλέξανδρος δεν έχει σταματήσει να  παίρνει τηλέφωνα για να μας ευχαριστήσει για αυτό το καταπληκτικό δώρο που έλαβε, όπως λέει ο ίδιος. Το δώρο που όπως περιγράφει ο ίδιος, του έκανε τη ζωή πιο εύκολη και του παρέχει κάτι που για όλους εμάς είναι αυτονόητο: την ελευθερία να κινείται ανεξάρτητος.
 
Επίσης ένας άλλος φίλος μας ο Γιώργος, μας έστειλε το παρακάτω μήνυμα:  "Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ! Μπορώ να χειρίζομαι την τηλεόραση και άλλες συσκευές που λειτουργούν με υπέρυθρες με μεγάλη ευκολία, πράγμα που μου παρέχει μεγάλη αυτονομία σε αυτό τον τομέα"      
Δες το FeIRd σε λειτουργία εδώ

Με την ευγενική οικονομική υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων φιλανθρωπίας elpis και του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σχεδιάσαμε, κατασκευάσαμε και προσφέραμε 100 FeIRd δωρεάν σε όσους το είχανε ανάγκη.

Ταυτότητα Έργου

 • Διάρκεια: 05/2013-03/2014 (Πρώτη Έκδοση) & 04/2014-12/2014 (Δεύτερη Έκδοση)
 • Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδότηση (Πρώτη Έκδοση) & Elpis & ίδρυμα Μποδοσάκη (Δεύτερη Έκδοση) 

Θέλω να στηρίξω αυτό το έργο.

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.