AI School | Using Artificial Intelligence to boost business results

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 Κατηγορία News
AI School | Using Artificial Intelligence to boost business results

4-6 Οκτωβρίου 2017, 15:00-18:30
ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” Νεαπόλεως 27, 153 41, Αγ. Παρασκευή (χάρτης)

 • Πώς μπορώ να αξιοποιήσω την Τεχνητή Νοημοσύνη για να:
  • Εξυπηρετήσω καλύτερα τους πελάτες μου και με μικρότερο κόστος;
  • Πάρω καλύτερες αποφάσεις γρηγορότερα;
  • Καταλάβω καλύτερα το target group μου;
  • Φέρω πραγματικά αποτελέσματα;
 • Να φοβάμαι πως εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης θα πάρουν τη δουλειά μου;
 • Τι λάθη να αποφύγω και πως;  

Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μας μιλήσουν για πραγματικά use cases στα οποία η AI τους οδήγησε σε επιτυχία

Εκδηλώστε Ενδιαφέρον ΕΔΩ

 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence - ΑΙ) αλλάζει καθημερινά τον τρόπο που εργαζόμαστε, που αναζητούμε πληροφορίες, που προσφέρουμε υπηρεσίες, που κάνουμε τις αγορές μας…

Έρευνα της Gartner παρουσιάζει το “Artificial Intelligence Everywhere” ως μία από τις 3 "κυρίαρχες μεγα-τάσεις" στην τεχνολογία. Όροι όπως Chatbots, Machine / Deep Learning ακούγονται όλο και πιο συχνά. Τι όμως είναι hype και τι μπορεί να φέρει πρακτικά αποτελέσματα;

Στο 3ήμερο αυτό σεμινάριο, επιστήμονες Τεχνητής Νοημοσύνης από κορυφαία ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι συνεργάζονται με επιχειρήσεις θα αναλύσουν πρακτικά θέματα όπως:

 1. Τι είναι τα Νοήμονα Συστήματα και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε ένα Business Setting;
 2. Πώς μπορούμε να αναλύσουμε Επιχειρηματικά Δεδομένα και Μεγάλα Δεδομένα (Big Data);
 3. Πώς μπορούμε να κάνουμε Brand Monitoring και Ανάλυση Συναισθήματος;

Σε ποιους απευθύνεται;

Το σεμινάριο δεν απαιτεί υψηλή τεχνική κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής, επειδή απευθύνεται σε όλα στελέχη που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το περιεχόμενο θα βοηθήσει ιδιαίτερα νέους επιχειρηματίες, στελέχη ΜΚΟ και άτομα που ετοιμάζονται να μπουν στην αγορά εργασίας.

Πώς θα βοηθηθούν οι συμμετέχοντες

Εφαρμοσμένα Νοήμονα Συστήματα

Με τη λήξη του σεμιναρίου, θα μπορείτε να:

 • περιγράψετε τι είναι ένα νοήμον σύστημα και τις αρχές λειτουργίας τους (chatbot, artificial intelligence personal assistant, intelligent interface, automatic recommendation engine, κ.λπ.)
 • περιγράψετε πώς διαφορετικά νοήμονα συστήματα μπορούν να συνεισφέρουν συνολικά σε μία επιχείρηση/έναν οργανισμό (customer support, knowledge management, document management, bio-medical applications, decision support, business intelligence) 
 • απαριθμήσετε είδη νοημοσύνης σε υπολογιστικά συστήματα και τις χρησιμότητά τους σε υπάρχοντα περιβάλλοντα (κινητές συσκευές, βιομηχανία, e-marketing, high speed trading)
 • κατανοήσετε και εφαρμόσετε μετρικές επίδοσης για νοήμονα συστήματα
 • αναγνωρίσετε κινδύνους σχετικά με την εφαρμογή των νοημόνων συστημάτων

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων

Με τη λήξη του σεμιναρίου, θα μπορείτε να :

 • εντοπίσετε χρήσιμα επιχειρηματικά δεδομένα
 • κατανοήσετε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων 
 • αναφέρετε τρόπους αξιοποίησης μεγάλων, ανοικτών και διασυνδεδεμένων δεδομένων στην ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων
 • απαριθμήσετε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων
 • αναγνωρίσετε συνήθη λάθη στην ανάλυση δεδομένων
 • απαριθμήσετε εργαλεία ανάλυσης κειμένου
 • απαριθμήσετε εργαλεία οπτικοποίησης

 Brand Monitoring & Sentiment Analysis

Με τη λήξη του σεμιναρίου, θα μπορείτε να :

 • Απαριθμήσετε πηγές δεδομένων για brand monitoring
 • Κατανοήσετε τις βασικές προσεγγίσεις του sentiment analysis
 • Περιγράψετε τις βασικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά εργαλείων brand monitoring
 • Περιγράψετε χρήσεις εργαλείων ανάλυσης συναισθήματος στα πλαίσια
 • παρακολούθησης campaigns
 • παρακολούθησης branding
 • Απαριθμήσετε λύσεις sentiment analysis
 • Αναγνωρίσετε προκλήσεις και λάθη στο sentiment analysis και τη χρήση του

Ενδεικτικό Πρόγραμμα

Πρόγραμμα 1ης Ημέρας Πρόγραμμα 2ης Ημέρας Πρόγραμμα 3ης Ημέρας
14:30 - 15:00 Εγγραφές 14:30 - 15:00 Προσέλευση 14:30 - 15:00 Προσέλευση
15:00 - 18:00 Εφαρμοσμένα Νοήμονα Συστήματα 15:00 - 18:00 Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων  15:00 - 18:00

Brand Monitoring & Sentiment Analysis

Use Cases Presentation

18:00 - 18:30 Workshop 18:00 - 18:30 Workshop 18:00 - 18:30 Workshop

 

 

 

Εισηγητές

Dr. Γεώργιος Γιαννακόπουλος 
Artificial Intelligence Expert
http://users.iit.demokritos.gr/~ggianna/

Ο Γιώργος Γιαννακόπουλος είναι ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (skel.iit.demokritos.gr) και Τεχνικός Διευθυντής στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία SciFY. Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικεύεται στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, στη Μηχανική Μάθηση και στην Εξόρυξη Δεδομένων. Έχει πάνω από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως σύμβουλος πληροφορικής, μηχανικός λογισμικού και ερευνητής. Έχει εργαστεί σε πολλά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, όπως SYNC3 (synergetic content creation), OKKAM (unique identification of resources), NOMAD (large-scale mining), SemaGrow (distributed semantic querying on open linked data), CLARIN-EL (language resources technology), και το YourDataStories (open linked data) σε θέματα όπως αυτόματη εξαγωγή περιλήψεων (summarization), υποδομές γλωσσολογικής ανάλυσης μεγάλης κλίμακας (large-scale linguistic services and pipelines), κατανεμημένη εκτέλεση σημασιολογικών επερωτήσεων (distributed semantic query processing), εξαγωγή γνώσης (knowledge extraction) και ανάλυση κειμένου (text analytics). Επίσης είναι ο διοργανωτής της κοινότητας: MultiLing, όπου μέσω εργαστηρίων (workshops) γίνεται προσπάθεια ώστε να λυθούν οι προκλήσεις στον τομέα της πολυγλωσσικής εξαγωγής περιλήψεων  (MultiLing 2011 Pilot, MultiLing 2013 στο ACL 2013, MultiLing 2015 Special Session στο SIGDIAL 2015). 

 

Prof. Ηρακλής Βαρλάμης
Assistant Professor at Harokopio University of Athens
https://www.dit.hua.gr/~varlamis/

Ο Ηρακλής Βαρλάμης είναι σήμερα Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει μαθήματα Βάσεων Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης και η έρευνά του εστιάζει στην εξόρυξη γνώσης από κείμενα και τον παγκόσμιο ιστό, αλλά και στην ανάλυση συμπεριφορών στα κοινωνικά δίκτυα και τη δημιουργία και διαχείριση επιχειρηματικής γνώσης. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στα πιο πάνω αντικείμενα και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ερευνητικά έργα με αντικείμενο τη διαχείριση δεδομένων και την εξόρυξη γνώσης. 

 

Dr. Γεώργιος Πετάσης

Founder and CEO at Intellitech PC

http://www.ellogon.org/petasis/

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Γεώργιου Πετάση περιλαμβάνουν την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, την μηχανική μάθηση, την αυτοματοποιημένη ανάπτυξη γλωσσικών πόρων, την εκμάθηση οντολογιών και την ανάπτυξη υποδομών/πλατφορμών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Είναι ο δημιουργός της πλατφόρμας επεξεργασίας φυσικής γλώσσας «Έλλογον».

Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ είναι και ο ιδρυτής της εταιρίας «Intellitech», η οποία ειδικεύεται στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Τέλος έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή περιοδικά και μέλος επιτροπών προγράμματος διεθνών συνεδρίων.

Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην μηχανική μάθηση για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας από το τμήμα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργαστεί σαν συνεργαζόμενος ερευνητής σε περισσότερα από 15 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, ενώ αποτελέσματα του ερευνητικού του έργου έχουν καταγράφει σε περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά βιβλία, περιοδικά, και πρακτικά συνεδρίων, οι οποίες έχουν δεχθεί πλήθος ετεροαναφορών.

Use Cases

Επίσης, στελέχη αναγνωρισμένων εταιρειών (όπως IBM, Publicis, Innoetics) θα παρουσιάσουν πραγματικά use cases, και θα συζητήσουν τι πρέπει να προσέχουμε για να διασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση.

Διοργάνωση

Το σεμινάριο διοργανώνει η SciFY σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 

           

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης

Περισσότερες πληροφορίες: 211 4004192, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Let's SciFY Our World!

Amount: 

Τελευταία νέα

Online SciFY Academy: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Online SciFY Academy: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Online SciFY AcademyΥποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Την Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου, στις 18.00 Είσοδος ελεύθερη - Δηλώσεις συμμετοχήςΒεβαίωση Παρακολούθησης (ηλεκτρονικά) Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των νομικών

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των νομικών

Η Νομική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τη SciFY και πρωτοπορείστην αυτόματη ανάλυση νομικών κειμένων. Πώς μπορείς να αναλύσεις χιλιάδες νομικά κείμενα σε...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθική & Θεσμικό Πλαίσιο

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθική & Θεσμικό Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SciFY Academy, η SciFY και τοΙνστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, για τον μήνα Ιούλιο...

Διαβάστε περισσότερα

H SciFY στην συνδιαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου Τεχνητής Νοημοσύνης

H SciFY στην συνδιαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου Τεχνητής Νοημοσύνης

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, o Δρ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, Συνιδρυτής και CEO της SciFY συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση του “DIGITAL...

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής | Eφαρμογή εκπαίδευσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Θαλής | Eφαρμογή εκπαίδευσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Από σήμερα, ο Θαλής, το εκπαιδευτικό μας ρομποτάκι είναι ελεύθερα και δημόσια διαθέσιμος!Με τη βοηθεια του Θαλή έχουμε εκπαιδεύσει εκατοντάδες...

Διαβάστε περισσότερα

Βραβευση σε παγκόσμιο επίπεδο για τη SciFY για τις βοηθητικές…

Βραβευση σε παγκόσμιο επίπεδο για τη SciFY για τις βοηθητικές τεχνολογίες της

Η χαρά και η συγκίνηση είναι μεγάλη!Με ποιον να πρωτομοιραστείς τη χαρά μίας βράβευσης σε παγκόσμιο επίπεδο;Τα Games for the...

Διαβάστε περισσότερα

Έργο SHAPES: 1ο Εργαστήριο

Έργο SHAPES: 1ο Εργαστήριο

Με σκοπό τη συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους για τη δοκιμή και την επικύρωση της έρευνάς του, το SHAPES συνέλαβε ένα...

Διαβάστε περισσότερα

Συμπερίληψη στην EEK με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Έτοιμες…

Συμπερίληψη στην EEK με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Έτοιμες λίστες ελέγχου για παρόχους ΕΕΚ

Εδώ και πολλά χρόνια, οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη...

Διαβάστε περισσότερα

33η SciFY Academy: Οι ηθικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης

33η SciFY Academy: Οι ηθικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης

33rd SciFY AcademyΟι ηθικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, στις 19.00 @INNOVATHENS Είσοδος ελεύθερη - Δηλώσεις συμμετοχήςΒεβαίωση Παρακολούθησης (ηλεκτρονικά) Η SciFY,...

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.