Συμπερίληψη στην EEK με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Έτοιμες λίστες ελέγχου για παρόχους ΕΕΚ

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 Κατηγορία News
Συμπερίληψη στην EEK με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Έτοιμες λίστες ελέγχου για παρόχους ΕΕΚ

Εδώ και πολλά χρόνια, οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη προσπαθούν να γίνουν πιο συμπεριληπτικοί, ώστε να εφαρμόσουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για όλους τους πολίτες. Πρόσφατα, η ψηφιοποίηση μπήκε στο πρόγραμμά τους, δεδομένου ότι θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και της κοινωνίας της ΕΕ με την υπόσχεση για ένα τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό για την Ευρώπη. Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΕΚ αποδείχθηκε πολύ πιο πολύπλοκος από το να προμηθεύει και να χρησιμοποιεί μέρος της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας, οι οργανώσεις ΕΕΚ βρίσκονται στο δίλημμα είτε να χωρίσουν τους πόρους τους είτε να εγκαταλείψουν έναν από τους φιλόδοξους στόχους τους. Το έργο EICON (ERASMUS+) βρήκε μια τρίτη επιλογή, απορρίπτοντας αυτόν τον περιορισμό του διλήμματος, και εντόπισε συνέργειες μεταξύ συμπερίληψης και ψηφιοποίησης στην ΕΕΚ. Τα πρώτα αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν από τις οργανώσεις ΕΕΚ είναι τώρα διαθέσιμα.

Οι συμμετέχοντες του έργου είναι πεπεισμένοι ότι δεν υπάρχει "ένας καλύτερος τρόπος" για κάθε οργανισμό/ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην ΕΕΚ, για να αυξήσει τη δυναμικότητα συμπερίληψής του με στρατηγική χρήση της ΤΠΕ. Μάλλον, ο καθένας πρέπει να βρει τη δική του λύση που ταιριάζει απόλυτα στην κατάσταση και τις απαιτήσεις του. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του EICON στοχεύουν στην καθοδήγηση των οργανισμών/ιδρυμάτων μέσω μιας διεξοδικής διαδικασίας αναθεώρησης της τρέχουσας κατάστασής τους. Αυτό θα γίνει με μια σειρά ερωτήσεων, κάθε μια από τις οποίες θα είναι αφιερωμένη σε μια θεματική περιοχή. Αυτές οι συλλογές ερωτήσεων αποτελούν θεματικές λίστες ιδεών. Δύο λίστες ερωτήσεων, μια με επίκεντρο τη «Παιδαγωγική και Προσέγγιση της Διδασκαλίας και Μάθησης» και μια δεύτερη με έμφαση στις «Τεχνολογίες και Υποδομές», έχουν πλέον δημοσιευθεί από τους εταίρους του έργου, ενώ θα ακολουθήσουν περαιτέρω λίστες ερωτήσεων (που θα δημιουργήσουν όλες μαζί μια εργαλειοθήκη) κατά το 2020.

Κάθε λίστα ερωτήσεων είναι και ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται εσωτερικά από μια ομάδα ενδιαφερομένων φορέων ΕΕΚ (π.χ. επαγγελματίες διδασκαλίας, εκπαιδευόμενοι, διοίκηση, εκπρόσωποι των επαγγελμάτων ή από την αγορά εργασίας, διοικητικό προσωπικό κλπ.). Συνιστάται να συζητούνται εσωτερικά οι ερωτήσεις από τις λίστες με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στη συνέχεια να συντάσσονται τα συμπεράσματα που βασίζονται στα αποτελέσματα της συζήτησης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαντηθούν θετικά όλες οι ερωτήσεις. Ωστόσο, εάν δεν πληρείται κανένα κριτήριο από αυτά (εάν δηλαδή κανένα από τα μέσα και στρατηγικές ψηφιοποίησης δεν ταιριάζουν στις θεματικές λίστες), τότε πιθανότατα δεν θα υπάρξει θετική επίπτωση στην αντίστοιχη θεματική.

Δείτε εδώ και κατεβάστε τις πιο πρόσφατες λίστες ερωτήσεων του EICON:  www.eicon-project.eu 

Το έργο 

Ο κύριος στόχος του EICON είναι να υποστηρίξει τους οργανισμούς/ιδρύματα που παρέχουν την ΕΕΚ να γίνουν πιο συμπεριληπτικοί. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι να τεθούν οι οργανισμοί ως ολότητες στο επίκεντρο, και όχι μόνο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι υπεύθυνοι αυτών των οργανισμών/ιδρυμάτων χρειάζονται ιδιαίτερη καθοδήγηση για τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης των οργανώσεών τους, καθώς συχνά πρέπει να εργάζονται για πολλαπλούς σκοπούς ταυτόχρονα, οπότε συνήθως η συμπερίληψη είναι ένας από τους πολλούς στόχους.

Το έργο αναπτύσσει, ανάλογα το τομέα του κάθε διαφορετικού οργανισμού, εάν και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ΤΠΕ ως μοχλός/ενισχυτής για να αυξήσει τη συνολική δυναμικότητα συμπερίληψής του. 

Το EICON είναι το ακρωνύμιο για ‘Enhancing inclusion capacity of educational organisations/institutions providing VET with information and communication technologies (ICT)’ δηλαδή ‘Ενίσχυση της ικανότητας ένταξης εκπαιδευτικών οργανισμών/ιδρυμάτων που παρέχουν ΕΕΚ με Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)’. 

Η διάρκεια του έργου είναι από 1 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Οι Συνεργάτες 

Έξι εταίροι από Γερμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σουηδία και Φινλανδία έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους ώστε να επεξεργαστούν προτεινόμενες πρακτικές/αναπτύξουν μεθόδους με πρακτικη προσεγγιση. Οι εταίροι προέρχονται από οργανισμούς που παρέχουν ΕΕΚ (Ammattiopisto Live (FI) και Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Cascais – CERCICA (PT)), οι οποίοι υποστηρίζουν οργανώσεις/ιδρύματα που παρέχουν ΕΕΚ (Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM (SE) και the National Ministry of Education, Research and Religious Affairs (EL)), που παρέχουν τεχνολογία σε οργανώσεις και άτομα ΕΕΚ (EPISTIMI GIA SENA ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA (EL)) και που υποστηρίζουν οργανισμούς σε πολύπλοκες διαδικασίες αλλαγής (Institut für Technologie und Arbeit – ITA (DE);  συντονιστής έργου). 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eicon-project.eu 

 

EICON is a Strategic Partnership in Vocational Education and Training, co-funded by the ERASMUS+ Program of the European Union under grant no 2018-1-DE02-KA202-005110. The European Commission support does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Let's SciFY Our World!

Amount: 

Τελευταία νέα

Prometheus: An innovative Tech Transfer Program in Greece

Prometheus: An innovative Tech Transfer Program in Greece

"Διαμάντια "κρύβονται μέσα σε συρτάρια σε ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και μένουν ανεκμετάλλευτα. Έρευνες που τα αποτελέσματά τους ποτέ δεν...

Διαβάστε περισσότερα

Online SciFY Academy: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Online SciFY Academy: Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Online SciFY AcademyΥποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Την Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου, στις 18.00 Είσοδος ελεύθερη - Δηλώσεις συμμετοχήςΒεβαίωση Παρακολούθησης (ηλεκτρονικά) Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας...

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των νομικών

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία των νομικών

Η Νομική Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τη SciFY και πρωτοπορείστην αυτόματη ανάλυση νομικών κειμένων. Πώς μπορείς να αναλύσεις χιλιάδες νομικά κείμενα σε...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθική & Θεσμικό Πλαίσιο

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ηθική & Θεσμικό Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SciFY Academy, η SciFY και τοΙνστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, για τον μήνα Ιούλιο...

Διαβάστε περισσότερα

H SciFY στην συνδιαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου Τεχνητής Νοημοσύνης

H SciFY στην συνδιαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πλαισίου Τεχνητής Νοημοσύνης

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, o Δρ. Γιώργος Γιαννακόπουλος, Συνιδρυτής και CEO της SciFY συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση του “DIGITAL...

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής | Eφαρμογή εκπαίδευσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Θαλής | Eφαρμογή εκπαίδευσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Από σήμερα, ο Θαλής, το εκπαιδευτικό μας ρομποτάκι είναι ελεύθερα και δημόσια διαθέσιμος!Με τη βοηθεια του Θαλή έχουμε εκπαιδεύσει εκατοντάδες...

Διαβάστε περισσότερα

Βραβευση σε παγκόσμιο επίπεδο για τη SciFY για τις βοηθητικές…

Βραβευση σε παγκόσμιο επίπεδο για τη SciFY για τις βοηθητικές τεχνολογίες της

Η χαρά και η συγκίνηση είναι μεγάλη!Με ποιον να πρωτομοιραστείς τη χαρά μίας βράβευσης σε παγκόσμιο επίπεδο;Τα Games for the...

Διαβάστε περισσότερα

Έργο SHAPES: 1ο Εργαστήριο

Έργο SHAPES: 1ο Εργαστήριο

Με σκοπό τη συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους για τη δοκιμή και την επικύρωση της έρευνάς του, το SHAPES συνέλαβε ένα...

Διαβάστε περισσότερα

Συμπερίληψη στην EEK με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Έτοιμες…

Συμπερίληψη στην EEK με τη βοήθεια της τεχνολογίας - Έτοιμες λίστες ελέγχου για παρόχους ΕΕΚ

Εδώ και πολλά χρόνια, οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη...

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.