Πώς φέρνουμε αποτελέσματα

High Technology & AI Building Community Real Needs

Χρησιμοποιούμε κορυφαία τεχνολογία πληροφορικής

Σχηματίζουμε μια κοινότητα  

Λύνουμε πραγματικά προβλήματα της ζωής 

Αξιοποιούμε κορυφαία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (μηχανική μάθηση, ανάλυση φυσικής γλώσσας, υπολογιστική όραση....) για να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις με έξυπνους τρόπους.

Από την αρχή ως το τέλος δημιουργούμε ισχυρά δίκτυα συνεργατών (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ΜΚΟ και εταιρείες) για να αναπτύξουμε συνεργατικά νέες λύσεις. Εμπλέκουμε τον τελικό χρήστη από την αρχή. Αξιοποιούμε το καλύτερο από τον καθένα, για καλύτερα αποτελέσματα.

Διερευνούμε αν υπάρχει πράγματι ανάγκη. Και το ψάχνουμε πολύ. Επεμβαίνουμε για να αντιμετωπίσουμε θέματα αναπηρίας, e-δημοκρατίας, για να υποστηρίξουμε την Κοινωνία των Πολιτών και να δώσουμε έξυπνα εργαλεία σε οργανισμούς.

Simply Free Knowledge Viability

 Προσφέρουμε τις λύσεις δωρεάν 

 Μοιραζόμαστε τη γνώση ελεύθερα

Βοηθάμε οι λύσεις να γίνουν βιώσιμες 

Τόσο απλά. Δωρεάν, σε όλους.

Δεν κρατάμε τη γνώση μόνο για εμάς. Δείχνουμε πως το κάναμε. Διαθέτουμε τον κώδικα με ανοικτές άδειες χρήσης, μοιραζόμαστε τα σχέδια των συσκευών, κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας, διοργανώνουμε εκπαιδεύσεις. Η γνώση, ελεύθερα.

Αφού έχουμε προσφέρει τη γνώση και τη λύση δωρεάν, ενισχύουμε την κοινότητα να προχωρήσει και χωρίς εμάς. Για να έχουν τα αποτελέσματά μας διάρκεια και αντίκτυπο.

 

 

Newsletter

Αν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τη SciFY, εγγραφείτε στο newsletter μας! 

Twitter

Facebook

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website.